Integrationsfrämjande tjänster för flyktingar

Vår uppgift är att stöda flyktingar att integrera sig i det finländska samhället.

Vi ger råd, handledning och grundläggande information om det finländska samhället, socialtjänster, social trygghet, boende, studier i finska, hälsovård och familjeåterförening.

Flyktingar kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd hos Esbo stads invandrartjänster.

Som flykting kan du vara klient hos stadens invandrartjänster i högst tre år från att du första gången registrerats i Finlands befolkningsregister.