Båtsäsongen 10.6.-14.9.

Vinteruppläggningssäsong i hamnarna 15.9.-10.6. och i Käringbacken 15.9.-14.9.

Sommarvatten 1.5.-30.10. beroende på väderförhållanden

El 15.3.-30.11. beroende på väderförhållanden

 

 1. Har Esbo Stad lediga båtplatser?

Antalet lediga båtplatser till sommarsäsongen delas ut årligen från och med mars månad.

 1. Hur ansöker jag om en båtplats?

Båtplatsansökan görs elektroniskt på adressen; Venepaikkojen hakeminen(extern länk) (endast på finska). Den elektroniska ansökan är kostnadsfri. Du kan ansöka om båtplats årligen från första mars till trettionde september

 1. Kan jag ansöka om båtplats fast jag inte har någon båt ännu?

Ja, du kan ansöka om båtplats ifall du inte har hunnit skaffa dig en båt. För att vi ska kunna bevilja en båtplats behöver vi t ex veta om det är en motorbåt eller segelbåt och ungefärliga mått på båten (längd/bredd). Om du behöver ändra något i din ansökan kan du göra det så länge vi inte har behandlat din ansökan.

 1. När behandlas ansökningarna

Vi börjar behandla ansökningarna från och med första mars. Du får en bekräftelse av båtplats till din e-post.

 1. På vilka grunder delas båtplatserna ut?

Båtplatsen kan hyras av privatperson, företag eller förening. Nya båtplatser och platser som blir lediga delas årligen ut i den ordningen ansökningarna skickas in till oss, dock så att platserna beviljas först och främst till esbobor som har ansökt om byte av båtplats eller byte av hamn. Efter detta beviljas båtplatser först till esbobor och efter det till icke-esbobor.

 1. Hur ska jag gå till väga om jag får erbjudande om båtplats?

Du får en bekräftelse av båtplatsen till din e-post var det finns instruktioner hur du bekräftar samt betalar båtplatsen.

 1. Jag har skickat in min ansökan men har inte fått något meddelande, är jag fortfarande i kö?

Din ansökan är automatiskt i kraft en säsong åt gången (samma gäller ansökningar av byte av båtplats). Du kan även säga upp din ansökan när som helst.

 1. Efter att jag fått en båtplats behöver jag ansöka om platsen igen följande år?

Som Esbobo har du möjlighet att ha ikraft din båtplats så länge du vill, bara du bekräftar din båtplats årligen och betalar båtplatsavgiften på förfallodagen. Som icke-esbobo måste du ansöka om båtplats varje år eftersom du bara kan ha en båtplats en säsong åt gången.

 1. Kan jag använda min båtplats redan i mars, fast båtsäsongen börjar först 10.6.? Kan båten vara på båtplatsen ända tills det blir is, eller måste man ta upp båten redan 14.9.?

Esbo stads officiella båtsäsong är 10.6.-14.9. Du kan sjösätta din båt och ha den på din båtplats tidigare på egen risk. Bryggornas service- och renoveringsarbeten görs antingen på våren efter att isarna gått eller på hösten före isarna kommer. Ifall service- eller renoveringsarbetet vid din båtplats inte är färdigt och du har din båt där är du själv ansvarig för eventuella skador som kan uppstå på båten under den tiden.

 1. Jag har stadens båtplats, men skulle vilja byta plats, hur gör jag?

För att kunna byta båtplats måste du göra en ansökan till oss och ansökningarna behandlas i den ordningen ansökningarna kommer in. Vi beviljar en plats enligt ansökan och när vi beviljar en ny plats upphör din gamla plats att gälla. Du måste även betala för din nuvarande plats senast på förfallodagen för att vi ska kunna byta båtplatsen.

 1. När behandlas ansökningarna av byte av båtplats?

Vi behandlar ansökningarna i mars-april och du får en bekräftelse av ny båtplats till din e-post. När vi beviljar en ny båtplats upphör din gamla båtplats att gälla.

 1. Jag vill säga upp min båtplats, hur gör jag?

Om du vill säga upp din båtplats under pågående säsong dvs du har betalat din plats för säsongen, kan du säga upp din båtplats via e-tjänsten eller meddela det till oss per e-post på venepaikat@espoo.fi. Om meddelandet om uppsägning har gjorts inom mars månad returnerar vi pengarna för den redan betalda platsen. Om uppsägningen kommer efter detta datum returnerar vi inte pengarna.

 1. Jag fick en faktura för båtplatsen fast jag inte behöver den längre, vad gör jag?

Om du låter bli att betala fakturan sägs båtplatsen upp automatisk efter förfallodagen.

 1. Jag glömde betala för båtplatsen och skulle vilja behålla den, kan jag ännu betala för båtplatsen fast förfallodagen har gått?

Du kan tyvärr inte betala för båtplatsen efter förfallodagen. Båtplatsen blir automatisk ledig efter att förfallodagen har gått och kan hyras vidare till följande person. För att få en ny båtplats måste du göra en ny ansökan.

 1. Jag har betalat för min båtplats inom förfallodagen, men har inte fått klistermärket för båten. När skickas klistermärkena?

Vi skickar klistermärket för båten så att klistermärket kommer per post senast då båtsäsongen börjar 10.6.

 1. Har jag möjlighet att få en båtplats fast jag inte bor i Esbo?

Du har möjlighet att få en båtplats för en säsong åt gången fast du inte bor i Esbo. Efter att vi först delat ut båtplatserna till Esbobor delar vi ut båtplatser till icke-Esbobor.