Esbos havsområde har 26 båthamnar med sammanlagt ca 5500 bryggplatser. Av båtplatserna i de båthamnar idrottstjänsterna förvaltar hyrs största delen, ca 2500, direkt till båtägare och ca 2000 via klubbar. Resten av båtplatserna ligger i hamnar som förvaltas av privata föreningar eller företag.