Avgifterna för båtplatser, uppläggningsplatser och andra hamnavgifter 

  • Esbo Stads båt- och uppläggningsplatser grundar sig på platsens storlek. 
  • Skillnaden på avgiften vid byte av båtplats betalas ej.
  • Esbobor har förtur till platserna.
  • Icke-Esbobor beviljas platser för endast ett år i taget.
  • Avgifterna för flyttning och för att lösa ut båtar och bockar som strider mot hamnreglerna eller hyresavtalet bestäms enligt objektets storlek.
  • För att lösa ut elledningar och annan elutrustning som lämnats kvar och som strider mot hamnreglerna eller hyresavtalet tar staden ut en engångsavgift. Om de faktiska kostnaderna överstiger engångsavgiften, tar staden bara ut en avgift. 
  • Vid felaktig eller bristfällig förtöjning av en båt fakturerar staden kostnaderna för reparation av stadens egendom.

 

 

Båtplatsavgifter (inkl. moms.)

Båtplatsavgifter  från 1.1.2022
AvgiftsklassPlatsens breddAvgift €Moms.Pris sammanlagt
1 1.81 - 2.30 m178,23 €42,78 €221 €
22.31 - 2.80 m212,90 €51,10 €264 €
32.81 - 3.30 m275 €66 €341 €
43.31 - 3.80 m333,06 €79,93 €413 €
53.81 - 4.30 m360,48 €86,52 €447 €
6>4.31 m435,48 €104,52 €540 €

 

Vinterplatsavgift (inkl. moms.)

Vinterplatsavgift från 1.1.2022
AvgiftsklassPlatsens storlekAvgift €Moms. Pris sammanlagt €
12.30 x 5.50 m54,03 €12,97 €67 €
22.80 x 7.00 m79,84 €19,16 €99 €
33.30 x 8.00 m111,29 €26,71 €138 €
43.80 x 10.00 m164,52 €39,48 €204 €
54.30 x 12.00 m224,19 €53,81 €278 €
65.00 x 14.00 m309,68 €74,32 €384 €

 

Käringbacken (inkl.moms.)

Bockförvaring från 1.1.2022
AvgiftsklassPlatsens storlekAvgift €Moms. Pris sammanlagt €
12.30 x 5.50 m40,32 €9,68 €50 €
22.80 x 6.50 m58,06 €13,94 €72 €
33.30 x 8.00 m84,68 €20,32 €105 €
43.80 x 10.00 m124,19 €29,81 €154 €

 

Trailerförvaring från 1.1.2022
AvgiftsklassPlatsens storlek mAvgift €Moms.Pris sammanlagt €
12.30 x 6.50 m46,77 €11,23 €58 €
22.80 x 8.00 m70,97 €17,03 €88 €
33.30 x 9.50 m102,42 €24,58 €127 €
43.80 x 11.50 m141,94 €34,06 €176 €

 

Andra båtavgifter

Andra platser från 1.1.2022
Båtens bojplats i stadens boj inkl. moms. 424,00 € / säsong
Båtens trailerplats, längd 10 m, inkl. moms.230,00 € / 1.5. - 30.4.

 

Inlösenavgifter (inkl. moms.)

Inlösenavgifter från 1.1.2022
Inlösenavgift av bockar och trailers 136,00 €
Flyttningsavgift av båt (inom hamnen) under 7 m - 136,00€

över  7 m - 273,00€

Till karantänområdet från en annan hamn Enligt de faktiska flyttningsavgifterna
Inlösenavgift enligt båtens yttre mått 9,00 € / m2 / mån
Inlösen av annan utrustning (t ex elledningar) 55,00 € / parti 
Hyra av området för reparation av båtar110 € / vecka