Ansökan om båtplats

Ansökan om båtplats börjar årligen första vardagen i mars kl. 8.00 och slutar sista dagen i september.

Du kan ansöka på ett webbformulär.(extern länk) (Tjänsten endast på finska)

Den ansökande kan ange upp till sju önskemål av hamn. Vi meddelar dig per e-post om du beviljats en båtplats.

Ansökningarna beaktas i den ordning de anländer. Ansökningar som lämnats in utanför ansökningstiden behandlas inte. Ansökan är i kraft en säsong.

Uppföljning och ändring av uppgifter

Innehavaren av båtplatsen har en skyldighet att se till att kontaktuppgifterna är uppdaterade. Ändringar i kontaktuppgifterna ska meddelas på Venepaikkojen hakeminen, ”Omat tiedot” eller per e-post till venepaikat@espoo.fi. På e-tjänsten(extern länk) (tjänsten endast på finska) ska du logga in med dina nätbankskoder.

Båtplatsklistermärke och hyresavtal 

Båten ska vara försedd med ett klistermärke som Esbo stad skickar. Vi skickar båtplatsklistermärket när fakturan har betalats. När staden beviljat en båtplats som ansökts på e-tjänsten, ersätter detta det hyresavtal som avses i båthamnsreglerna.

Hyra av båtplats

Den årliga avgiften kan betalas när staden anmäler att båtplatsen beviljats eller med en faktura som skickas per post. Förfallodagen är ovillkorlig. Hyresavtalet sägs upp om betalningen inte når stadens konto senast på förfallodagen och detta gäller även vinteruppläggningsplatsen.

Byte av båtplats

Från första vardagen i december årligen har du möjlighet att ansöka om byte av båtplats. Ansökan tas emot via e-tjänsten(extern länk) (Venepaikkojen hakeminen) . Bytena av båtplatser behandlas i februari-mars. När du ansöker om byte av båtplats bör du nämna specifikationer samt ange dina önskemål för den nya platsen (förtöjningssätt, hamn, platsens storlek och liknande).

Icke-Esbobor

Som icke-Esbobo kan du beviljas en båtplats endast ett år åt gången. Esbobor har förtur. Ansökningarna behandlas efter att Esbobornas ansökningar har beviljats. Ansökningsförfarandet är detsamma för icke-Esbobor.

Hela Esbo