Naturens särdrag i Esbo

För att vara en storstad har Esbo ovanligt mycket natur som är mycket varierande och innehåller nästan alla den finländska naturens särdrag. Få städer kan stoltsera med vildmarksskogar, såsom Noux nationalpark(extern länk), tiotals sjöar och vackra havsstränder. Havsområdet, kusten och skärgården kännetecknar landskapet i södra Esbo. Vattendragen omfattar olika typer av sjöar, träsk och åar samt småvattnen, såsom bäckar och källor. Skogsområdena får liv av mäktiga karga, kala klippor, frodiga lundremsor och små myrar.

Det breda spektrumet av arter speglar naturens mångfald i Esbo. Det finns mer än 70 utrotningshotade och drygt hundra missgynnade arter. Här trivs också många arter som skyddas strikt av EU:s naturdirektiv, varav de mest kända är flygekorren och flera fladdermusarter samt åkergrodan. Den utrotningshotade öringen går upp och leker i några åar och bäckar i Esbo.

Skyddsområden

I Esbo finns 95 naturskyddsområden och därtill 32 skyddade naturtypsområden. Naturtyperna är små och värdefulla livsmiljöer, såsom ädelträdsskogar eller hassellundar. Sju livsmiljöer för särskilt skyddade arter, såsom den stora natebocken, har fredats i Esbo. 54 naturminnesmärken, såsom stora träd och flyttblock, har skyddats.

I Esbo finns även sex områden som hör till Natura 2000-nätverket(extern länk).  Vattenområden som ingår i Natura-nätverket är Grundträsk, Esboviken–Bastvik och Bredvikens fågelvatten. Skogsområden som ingår i nätverket är Noux, Bånbergets urskogsområde samt Västras myrar, lundar och gamla skogar.

Det är viktigt att skydda naturområden och arter. Vi delar världen med otaliga arter som tillsammans med naturen bildar ett nätverk som upprätthåller livet. Naturen erbjuder oss människor kostnadsfria tjänster utan vilka vi inte skulle kunna leva. Till exempel assimilerar växter och producerar syre och insekter pollinerar matväxterna. En artrik natur klarar också bättre de utmaningar som klimatförändringen medför, och skogarna och myrarna binder dessutom kol från atmosfären.

Naturens hälsofördelar

Att röra sig i naturen främjar hälsa och välbefinnande på många sätt och skapar en trivsam boendemiljö.

Baserat på invånarenkäterna är naturen viktig för Esboborna och en viktig del av deras boendetrivsel.  Naturen är en del av Esbobornas vardag och kultur eftersom man rör sig, leker, vandrar, lär sig och kopplar av i naturen.

Alla dessa naturupplevelser stöder det fysiska och psykiska välbefinnandet. Naturen är en plats med en precis lagom mängd stimuli, där alla kan vara sig själva ensam eller i sällskap. Naturen erbjuder hälsofördelar på lika villkor för alla Esbobor. 

Växtligheten och vattendragen kan göra miljön hälsosammare till exempel genom att medföra svalkande vindar och skugga till det bebyggda området under sommarhettan eller genom att bromsa kraftiga vindar. När barnen får röra marken och växter, får de goda mikrober i kroppen och deras motståndskraft mot inflammatoriska sjukdomar förbättras.  Att röra sig i naturen minskar stressnivån i kroppen och människan slappnar av.