Health & Greenspace – välbefinnande från stadsnaturen

Grönare städer, hälsosammare samhällen

Esbo deltar i samarbetsprojektet URBACT där stadens blågröna struktur planeras och upprätthålls för att stödja Esbobornas välbefinnande och hälsa.  Den blågröna strukturen avser ett nätverk av grönområden och -förbindelser i staden. Begreppet omfattar alla områden som täcks av växtlighet, oberoende av planläggningssituation eller markägande. I det marina Esbo spelar vattenområdena också en viktig roll i nätverket av grönområden.

Inom ramen för projektet Health & Greenspace utarbetas Esbos verksamhetsplan för att skydda den blågröna strukturens hälsofördelar i staden. Det för samman olika sätt att öka hälsofördelar av städernas växtlighet och grön- och rekreationsområden samt mildra hälsoskador. Esbo deltar i projektet under åren 2019–2022.

Esbo stads verksamhetsplan kommer att behandla alla fyra huvudteman i projektet:

  • lindring av effekterna av värme,
  • bättre luftkvalitet och bullerdämpning,
  • grönområdens inverkan på stadsbornas mentala välbefinnande och fysiska aktivitet,
  • grönområdena som en del av den urbana livsstilen och sociala interaktionen.

URBACT är ett program som finansieras till en del av Europeiska unionen och vars syfte är att främja en integrerad och hållbar stadsutveckling. Läs mer på projektet URBACT Health & Greenspace(extern länk) webbplats (på engelska). I Esbo förvaltas projektet av Esbo miljöcentral.

 

En karta över Olars hälsönaturstig: 

Aktuellt just nu

Blev du intresserad? Bekanta dig med projektet URBACT Health & Greenspace

 

URBACT Health & Greenspace – Grönare städer, hälsosammare samhällen