Sim- och motionssalarmband för specialgrupper

Simarmband för specialgrupper

Motionssalarmband för specialgrupper

Närståendevårdarna har fritt inträde till simhallar och motionssalar