Motion för specialgrupper riktar sig till personer som på grund av ett handikapp, en sjukdom eller annars nedsatt funktionsförmåga har svårigheter att delta i allmänna motionsgrupper. För specialgrupper ordnas mångsidig motion med målsättningen att erbjuda rekreation och att upprätthålla funktionsförmågan och den fysiska konditionen. Klienterna kan ta med en egen medhjälpare. Idrottstjänsterna ordnar specialmotion också i samarbete med olika föreningar och sällskap. Deltagande i en samarbetskurs förutsätter inte medlemskap i en organisation. Simarmband för specialgrupper beviljas åt Esbobor för självständig simning och armbandet berättigar till användning av Esbos simhallar när de är öppna. Simarmband för specialgrupper beviljas åt Esbobor för självständig simning och armbandet berättigar till användning av Esbos simhallar när de är öppna. Simarmbandet för specialgrupper beviljas utgående från en medicinsk undersökning. Gymarmband för specialgrupper beviljas åt Esbobor för självständig gymträning och armbandet berättigar till användning av Esbo stads gym när de är öppna. Gymarmbandet för specialgrupper beviljas utgående från en medicinsk undersökning.