Idrottstjänsterna erbjuder mångsidig motion för seniorer. Målet med den ledda seniormotionen är upprätthållande och förbättring av den fysiska konditionen, förbättring av funktionsförmågan och rekreation. Till utbudet av grenar hör olika former av gymnastik, gymträning och vattengymnastik. 68+ sportarmbandet beviljas åt Esbobor från början av det år personen fyller 68 år. Förmåner med Sportkortet 68+: - Gratis användning av simhallarna i Esbo - En vän får följa med gratis: En person som använder sportkortet kan gratis ta med en vän till Esbos simhallar. Vilken fullvuxen som helst kan följa med en Esbobo med kortet 68+. Vännen kan vara till exempel ett fullvuxet barn, en släkting eller en bekant. - På Esbo idrottstjänsters gym kan du träna fritt på egen hand under tiderna för friträning - Gratis handledning i användning av gymredskap - Idrottstjänsternas ledda senior- och specialgrupper är gratis (deltagarna antas i anmälningsordning till de ledda motionsgrupperna) - Regionala, gratis 68+ sportklubbar (ingen förhandsanmälan) - Gratis användning av Esbos skärgårdsbåtar! Njut av Esbos fantastiska skärgård sommartid. Du kan få en anteckning om assistent på armbandet.