Motionsgrupper för personer i arbetsför ålder riktar sig till Esbobor med olika kondition. Målet är att öka kommuninvånarnas idrottsutövning och erbjuda idrottstjänster som upprätthåller hälsan och arbetsförmågan. Särskilt välkomna är de som har haft en lång paus i sin motion. Idrottstjänsterna ordnar hälsomotion också i samarbete med olika föreningar och sällskap. Deltagande i en samarbetskurs förutsätter inte medlemskap i en organisation.