För barn och unga ordnas mångsidig och rolig idrott som strävar efter att uppmuntra dem till att självständigt röra på sig och ha en aktiv livsstil så, att specialgrupper särskilt beaktas. Det ordnas också gemensam motion för barnfamiljer. Motionsgrupper för barn, unga och familjer ordnas i huvudsak tillsammans med motions- och idrottsföreningar.