Ledd motion / Motionsgrupper och -kurser

Målet med idrottstjänsternas ledda motion är att erbjuda högklassiga motionsgrupper som lätt kan nås till förmånliga priser åt de Esbobor för vilka regelbunden motion är särskilt viktig med tanke på hälsan eller som med tanke på upprätthållande av hälsan rör på sig alltför lite. Idrottsinstruktörerna leder grupper som kräver specialkompetens och yrkeskunnighet för invånare i olika åldrar och med olika kondition vid ett flertal verksamhetsställen runt om i Esbo. Ledda motionsgrupper för seniorer i Esbo som fyllt 68 och för specialgrupper är gratis.