Hobbygrupper på Hobbystigen i Esbo

Bekanta dig i lugn och ro med utbudet av hobbystigen i Esbo som är riktat till alla barn och unga i Esbo. När du har hittat en trevlig hobby, hittar du närmare anmälningsanvisningar i hobbygruppens tilläggsuppgifter. Om du vill fråga något, kontakta gärna den aktör som ordnar hobbyn.

Hobbyer i skolor

Hobbygrupper på Hobbystigen i Esbo finns i nästan alla grundskolor i Esbo. Se nedan vad din skola har att erbjuda.

Hobbyer i andra lokaler och på distans

En del av hobbyer på Hobbystigen i Esbo ordnas på hobbylokaler nära skolan eller på distans. Dessa grupper är också gratis för deltagare.

Hobbyer i bibliotekerna

Mer information om hobbyverksamhet

Deltagare av hobbystigen i Esbo är försäkrade under den tid hobbyn pågår. Man anmäler sig till grupperna direkt till den som ordnar hobbyn. Den som ordnar hobbygruppen kontaktar vårdnadshavare om praktiska frågor kring hobbyn. Av den som ordnar hobbyn får du veta om anmälningssituationen. Vänligen kontakta den som ordnar hobbyn om du vill avboka barnets deltagande eller om du vill fråga något om hobbyn. 

Se även avgiftsfria Wau-och Jumppi- motionsklubbar i skolorna.

Coronainformation om verksamhet inom hobbygrupperna för barn och unga

I verksamheten beaktas de regionala coronabegränsningarna och -rekommendationerna samt följs hälsosäkerhetsanvisningar som myndigheterna gett. De gällande coronabegränsningarna och -rekommendationerna hittar du den här sidan.

Hela Esbo