Hjälp åt barnfamiljer vid skilsmässa

Tjänsten ger akut hjälp åt föräldrar i barnfamiljer som överväger skilsmässa eller som behöver stöd efter en skilsmässa. Föräldrar som överväger skilsmässa, men också familjens barn, erbjuds stöd i ett tidigt skede.

  • Rådgivning vid skilsmässa, tfn 046 877 3267, vardagar kl. 12–13. I tjänsten du kan inte boka en mötestid.

Om du har skiljt dig från din partner stöder vi dig som föräldrar i att bygga en trygg uppväxtmiljö åt barnen. Vi hjälper föräldrar och barn att på ett konstruktivt sätt gå igenom känsloskalan vid en skilsmässa, tillsammans eller för sig själva.

Skilsmässosensitiv handledning ges samtidigt åt båda föräldrarna. Handledningen innebär att se framåt och bygga en tillräcklig och fungerande växelverkan mellan föräldrarna. Barnet står i centrum av arbetet. Arbetet går ut på att stöda och handleda under en kort tid. Ofta tar vi också med bearbetning av känslor.

Under sin individuella träff får barnet utrymme att berätta om sina tankar och känslor.

Tjänsten möjliggör också en individuell träff med en handledare. Träffen ger en möjlighet att behandla sådana privata ärenden som man inte vill att den andra föräldern hör. Målet kan vara att gå igenom den egna upplevelsen av skilsmässan eller att stärka sin egen färdighet för att börja bygga upp ett samarbete mellan föräldrarna.

Tjänsten är också avsedd för unga som bearbetar sina föräldrars skilsmässa.

Bekanta sig: Föräldraplan.(extern länk) Föräldraplanen är avsedd som ett stöd och hjälpmedel för ert föräldraskap efter en separation. Planen hjälper er att på ett sakligt och lugnt sätt diskutera hur barnens vardag fungerar.