Vård- och servicegaranti: barnpsykiatri och habiliteringstjänster för barn

Primärvårdens talterapi, ergoterapi och psykologtjänster samt barnpsykiatriska enhetens tjänster erbjuder icke-brådskande vård. Enligt vårdgarantin ska icke-brådskande vård ges inom tre månader.

På denna webbsida uppdaterar vi väntetiderna fyra gånger om året. 

Barnpsykiatriska enheten

 

Väntetiden till vård i (år 2021)
Q1Q2Q3Q4
12 veckor15 veckor14 veckor 

 

Habiliteringstjänster för barn

 

Väntetiden till vård i månader (år 2021)
 vid årsskiftet 2020–2021Q2Q3Q4
Talterapi1–2 månader21,51
Ergoterapi2–3 månader11,51,5
Psykologtjänster1 månad211
Yrkesövergripande arbete2–3 månader322,5

 

Väntetiden varierar från område till område.