Uträtta social- och hälsovårdsärenden för någon annan