Talterapeuter (logopeder) för vuxna ansvarar för talrehabilitering, bedömning och handledning av klienter över 18 år. Kunder som på grund av neurologiska sjukdomar eller skador har svårigheter med något/några av följande kan kontakta talterapin för vuxna: - kommunikationsförmåga (svårigheter att förstå eller producera tal, läs- och skrivsvårigheter) - motoriska talfunktioner (otydligt tal, problem med röstanvändning) - sväljfunktion (svårigheter att svälja eller bearbeta mat eller dryck) Talterapeuten ger vid behov även handledning i övriga svårigheter relaterade till kommunikationsförmågan, så som stamning, uttalsfel och röststörningar.

Talterapins kontaktuppgifter och tidsbokning

Kontaktuppgifter och tjänster