På den här sidan hittar ni instruktioner och material som hjälper er att öva språkljud med ert barn. Det finns material för övning av S och R samt övningar för differentiering av tungans och käkens rörelser.

Materialet har gjorts av Esbo stads talterapeuter. Nedan hittar ni allmänna instruktioner för språkljudsträning. Läs igenom dem innan ni börjar öva.

Instruktioner för hemövning

  • ​Öva regelbundet flera gånger i veckan. Öva hellre några minuter dagligen än en halv timme en dag i veckan. Det är bra att komma överens på förhand om när ni ska öva (t.ex. före ett visst TV-program) och hålla fast vid det som ni kommit överens om.
  • Ibland kan det ta lång tid att lära sig ett nytt språkljud. Därför är det bra att dela upp övandet så att ni t.ex. övar i några veckor i sträck och sedan håller en paus. På så sätt är det lättare för alla att upprätthålla motivationen. 
  • Sätt t.ex. ett kryss eller ett klistermärke i kalendern varje gång ni övat så att ni kan följa med hur övningarna framskrider. 
  • Det är krävande för barn att öva och de behöver ofta mycket uppmuntran och beröm för att e försöker göra övningarna. För att upprätthålla motivationen kan ni komma överens om en liten belöning (t.ex. en gemensam spelstund, utfärd, film eller godsak) när ni har gjort veckans övningar.
  • Öva då barnet är piggt. Det är onödigt att tvinga ett trött och motsträvigt barn att öva.
  • Barnet behöver stöd av en vuxen som ger modell samt en lugn övningsmiljö. När den vuxna visar intresse för övningarna ökas barnets motivation. Ge uppmuntran också för att barnet har försökt öva inte bara då när barnet lyckas. Övandet vilar alltid på den vuxnas ansvar.
  • Gör övningarna framför en spegel så att barnet själv kan se om det gör rätt.
  • Upprepa inte samma övning flera gånger om den inte lyckas efter några försök. Då är det bättre att gå tillbaka till en lättare övning och prova på den svåra övningen på nytt senare.
  • Låt bli att korrigera eller fästa uppmärksamhet vid barnets tal utanför övningssituationerna.

Övningsmaterial