Vi erbjuder tjänster för barn och unga under 18 år och deras familjer. De flesta klienter inom talterapitjänsterna är barn under skolåldern. Barnet lär sig att tala i vanliga vardagssituationer. Att lära sig tala samt att förstå ord och tal stöds bäst av barnets och en vuxens gemensamma, dagligen återkommande interaktionssituationer. I hemmet, på rådgivningen och i dagvården/skolan följs utvecklingen av barnets talproduktion, talförståelse och ätförmåga. Det finns individuella skillnader i utvecklingen. Om ni oroar er för barnets utveckling, ta det upp på rådgivningen eller i barnets dagvårdsplats/skola från vilka en remiss till talterapi kan göras. Talterapeuterna erbjuder också vägledning per telefon till vårdnadshavarna utan remiss. Talterapeuten kan till exempel hjälpa till i följande situationer: - Barnet lär sig nya ord långsamt - talet är länge oklart - barnet stammar - barnet har svårt att förstå tal som det hör - det är svårt att lära sig äta (till exempel att tugga) Barnet kan med talterapeuten öva sin - interaktionsförmåga - koncentrations- och lyssnandeförmåga - talförståelse - ordförrådshantering - berättarförmåga - taltydlighet I talterapin för barn är det viktigt att vårdnadshavarna deltar och medverkar. Talterapeuten uppskattar färdigheterna genom att intervjua vårdnadshavarna samt följa barnets tal och talförståelse i samband med lekar och olika uppgifter. Som stöd för talets utveckling används mycket bilder. Talterapeuten och vårdnadshavarna söker tillsammans efter de bästa sätten att utveckla barnets färdigheter i vardagen. Under besöken får vårdnadshavarna handledning i hemövningar utförda med hjälp av lek, spel och uppgifter. Målen och innehållet för besöken och hemträningen planeras tillsammans med vårdnadshavarna. Med vårdnadshavarnas tillstånd samarbetar talterapeuterna med barnets dagvårdsplats/skola, ergoterapeuter och psykologer. Målet är att hitta sätt att stödja barnets utveckling i hemmets och dagvårdens/skolans vardag. Handledningen kan utföras som individuella besök eller gruppbesök. Vid behov kan talterapeuten rekommendera fortsatta undersökningar, såsom hörselundersökning eller utvärdering utförd av en psykolog, ergoterapeut, foniater eller fysioterapeut. Avboka en tid Du kan avboka en tid genom att meddela din kontaktperson eller byråsekreteraren så fort som möjligt, tfn 043 825 3181 eller 043 8256 878. Kontaktuppgifter: Talterapeut, Tuuli Saari 040 5048578

Hemövning

Esbo stads talterapeuter har gjort instruktioner och material som hjälper er att öva språkljud med ert barn. Det finns material för övning av S och R samt övningar för differentiering av tungans och käkens rörelser.

Övningsinstruktioner och material för språkljudsträning