Rehabilitering för utvecklingsstörda

I öppenvårdsrehabiliteringen bedöms behovet av fysio-, ergo- och talterapi och görs upp rehabiliteringsplaner på finska för barn och vuxna i Esbo vars utvecklingsstörning diagnostiserats då de var under 18 år gamla. Största delen av rehabiliteringen genomförs som medicinsk rehabilitering för personer med grava handikapp i FPA:s regi, som utförs av privata terapeuter som ingått avtal med FPA. Om det inte gäller medicinsk rehabilitering för personer med grava handikapp, utförs rehabiliteringen av stadens egna terapeuter i form av antingen grupp- eller individuell rehabilitering. Öppenvårdsrehabiliteringen har också en psykolog, som för stödjande samtal med de utvecklingsstörda klienterna och deras föräldrar gällande utvecklingsstörningen. Psykologen utför också bedömningar på remiss av öppenvårdsrehabiliteringens läkare. Man kan bli klient när uppföljningen inom den specialiserade sjukvården upphör eller när en utvecklingsstörd flyttar till Esbo från en annan kommun. Öppenvårdsrehabiliteringen har ungefär 1 000 utvecklingsstörda personer i olika åldrar som klienter och deras rehabiliteringsärenden sköts till största delen terapeuter. Sjukvård, medicinering och brådskande fall sköts också för de utvecklingsstörda normalt på hälsostationerna.

Kontaktuppgifter

Telefontjänst vardagar kl. 8.30–13, tfn 09 816 36000 (återuppringning)

BesöksadressPihatörmä 1 C(extern länk), 3. vän
Postadress: Öppen rehabilitering, PB 2311, 02070 Esbo stad

Parkering på takgården P3, invaparkering framför C-dörren

Kontaktuppgifter och tjänster