Heminstruktioner i ergoterapi för barnen

Heminstruktioner för att stöda 3-6-åringars utveckling efter delområde.

Det är viktigt att beakta barnets styrkor och intressen, så att övningarna känns meningsfulla för barnet. På så sätt stärks skolbarnets självförtroende och identitet och barnet kan få en positiv bild av sin förmåga att lära sig nya saker. Erfarenheter av att lyckas ökar motivationen att göra övningarna. Det är bra att inleda övningarna med lätta och korta uppgifter, spel och lekar.

Öga-hand-koordination
Avser ändamålsenlig planering och alstrande av rörelser som styrs av seendet.

Visuell gestaltning
Avser hjärnans förmåga att tolka vad ögat ser.

Finmotorik
Avser barnets kontroll över små muskler, till exempel handens funktioner och rörelsernas smidighet.

Grovmotorik
Avser barnets kontroll över stora muskelgrupper och den koordination som behövs för att röra på sig.

Korsvisa rörelser och hänthet
Med korsvisa rörelser som korsar kroppens mittlinje avses när barnet flyttar vänstra handen, foten eller ögat till den sida som kontrolleras av höger hand, fot eller öga och vice versa. Hänthet betyder att barnets tendens att använda den ena handen hellre än den andra i funktioner som kräver noggrannhet.

3–åringar

 • Öga-hand-koordination
 • Visuell gestaltning
 • Finmotorik
 • Grovmotorik
 • Korsvisa rörelser och hänthet

4–åringar

 • Öga-hand-koordination
 • Visuell gestaltning
 • Finmotorik
 • Grovmotorik
 • Korsvisa rörelser och hänthet

5–åringar

 • Öga-hand-koordination
 • Visuell gestaltning
 • Finmotorik
 • Grovmotorik
 • Korsvisa rörelser och hänthet

6–åringar

 • Finmotorik och öga-hand-koordination
 • Visuell gestaltning
 • Grovmotorik
 • Korsvisa rörelser och hänthet