Heminstruktioner i ergoterapi för barnen

Heminstruktioner för att stöda 3-6-åringars utveckling efter delområde.

Det är viktigt att beakta barnets styrkor och intressen, så att övningarna känns meningsfulla för barnet. På så sätt stärks skolbarnets självförtroende och identitet och barnet kan få en positiv bild av sin förmåga att lära sig nya saker. Erfarenheter av att lyckas ökar motivationen att göra övningarna. Det är bra att inleda övningarna med lätta och korta uppgifter, spel och lekar.

3-åringar

4-åringar

5-åringar

6-åringar