Ergoterapi för barn: Exekutiva funktioner

Såsom det beskrevs ovan är de exekutiva funktionerna ett samspel mellan flera olika färdigheter. Det är mycket viktigt att det finns en balans mellan olika funktioner i barnets liv, så att färdigheterna används optimalt. Därför är det viktigt att börja med att kontrollera att barnet eller tonåringen äter mångsidigt, sover tillräckligt och inte tillbringar för mycket tid framför olika slags skärmar. Allt detta kan ha en inverkan på hur de exekutiva funktionerna fungerar.  Olika sätt att förutse kommande händelser och en tydlig struktur i vardagen hjälper barn och tonåringar som har problem med exekutiva funktioner. Det är bra att konkretisera strukturen till exempel med hjälp av bilder, också då barnet eller tonåringen redan kan läsa. När informationen kommer via flera kanaler finns det en större chans att den märks.