Vi erbjuder tjänster för barn och unga under 18 år och deras familjer. De flesta klienter inom ergoterapitjänsterna är barn under skolåldern. I hemmet, på rådgivningen och i dagvården följs barnets utveckling. Familjen hänvisas till ergoterapin om man upptäcker utmaningar när det gäller till exempel utvecklingen av handfärdighet, kontrollen av kroppen, den visuella gestaltningen eller sinnesregleringen. Det finns individuella skillnader i utvecklingen, och det är viktigt att barnet övar till exempel rörelse och handfärdighet i vanliga situationer i hemmet. Om ni oroar er för barnets utveckling, ta det upp på rådgivningen eller i barnets dagvårdsplats/skola från vilka en remiss till ergoterapi kan göras. I ergoterapin för barn är det viktigt att vårdnadshavarna deltar och medverkar. En ergoterapeut bedömer barnets färdigheter och handlingsmöjligheter i förhållande till vardagsmiljöns utmaningar. Bedömningen görs genom att intervjua vårdnadshavarna samt följa barnets verksamhet i lekar och olika uppgifter. Ergoterapeuten och vårdnadshavarna söker tillsammans efter de bästa sätten att utveckla barnets färdigheter i vardagen. Under besöken får vårdnadshavarna handledning i hemövningar utförda med hjälp av lek, spel och uppgifter. Målen och innehållet för besöken och hemträningen planeras tillsammans med vårdnadshavarna. Med vårdnadshavarnas tillstånd samarbetar ergoterapeuterna till exempel med barnets dagvårdsplats/skola, talterapeut eller psykolog. Målet är att hitta sätt att stödja barnets utveckling i hemmets och dagvårdens/skolans vardag. Handledningen kan utföras som individuella eller gruppbesök. Vid behov kan ergoterapeuten rekommendera fortsatta undersökningar, såsom utvärdering utförd av en psykolog, talterapeut, fysioterapeut eller barnneurolog. Avboka en tid Du kan avboka en tid genom att meddela din kontaktperson, vars kontaktuppgifter du hittar i det tidsbeställningsbrev du fått, eller byråsekreteraren så fort som möjligt, tfn 043 8253 181 eller 043 8256 878. Kontaktuppgifter: Svenskspråkig ergoterapi: Finne-Penttilä Matilda 040 6394221 Finskspråkig ergoterapi: Alberga: Kaskisuo Kirsi 046 8771427 Kauppinen Suvi 046 8771428 Esbo centrum: Asteljoki Sanna 043 8253146 Hyvärinen Veera 040 6394311 Korpela Saana 040 5067008 Södra Esbo: Aronpuro Anna 043 8253308 Finne-Penttilä Matilda 040 6394221 Peltola Marjo 043 8253155 Vartiainen Siiri 040 6394072 Välke Heidi 043 8253157