Social- och patientombudsmannen

Om du är missnöjd med hur du blivit behandlad, med den betjäning du fått eller med den vård du fått inom social- och hälsovården, kan du kontakta social- och patientombudsmannen. Också anhöriga och närstående, kommuninvånare och instanser som sköter patientens ärenden kan kontakta social- och patientombudsmannen.

Social- och patientombudsmannen

  • ger råd och handledning i ärenden som gäller tillämpning av lagen om patientens ställning och rättigheter
  • ger råd i frågor om klientens ställning och rättigheter
  • informerar om klientens rättigheter
  • verkar för att främja och verkställa klientens rättigheter
  • ger råd och hjälper vid behov med att göra anmärkningar

Social- och patientombudsmannen kan inte juridiskt driva klienters intressen, utan hen är en opartisk aktör som ska tillgodose klientens intressen. Social- och patientombudsmannen fattar inga beslut och tar inte ställning till verksamheten vid den enhet som gett vården eller dess personal.

Patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria för patienter.

Patientombudsmannen vid HUS ger råd i ärenden som gäller den specialiserade sjukvården (Jorvs sjukhus). Kontaktuppgifter till HUS och HUCS patientombudsmän(extern länk)

I Esbo har social- och patientombudsmännens uppgifter slagits samman. Social- och patientombudsmannen heter Eva Peltola.

Kontaktuppgifter

Eva Peltola

Social- och patientombudsman09 816 51032Postadress PB 205 02070 Esbo stad

Rådgivning per telefon. Lämna begäran om återuppringning mån–tors kl. 11–13. Personligt besök med tidsbokning.

HUS patientombudsman ger råd i frågor som gäller den specialiserade sjukvården(extern länk).