Rehabilitering på Esbo sjukhus

På  Esbo sjukhus stöder vi patientens självständighet och inriktar oss på rehabilitering. Patienten uppmuntras att göra så mycket som möjligt själv och får hjälp med de saker hen inte klarar själv.

Rehabiliteringen inleds så fort som möjligt. När patienten får delta i de dagliga aktiviteterna enligt vad krafterna medger förbättras och upprätthålls funktionsförmågan och självständigheten.

Mångsidiga möjligheter till rehabilitering

Vårdpersonalen och patienten planerar vård och rehabilitering tillsammans. För rehabiliteringen ställs konkreta mål. Vi följer dagligen med om du närmat dig dina mål.

Vi strävar till att patienten är aktiv sex timmar per dag. Med aktiv tid menar vi nästan all den tid som patienten inte tillbringar i sängen, till exempel morgonbestyr och måltider vid ett bord. På Esbo sjukhus finns särskilda platser där alla måltider serveras.  Patienterna äter endast i undantagsfall på rummet.

Patienten uppmuntras att röra på sig, att vistas i gemenskapslokalerna, att använda rehabiliteringsrummen och att delta i ledd verksamhet.  

Det finns mycket att göra på sjukhuset som stöder rehabiliteringen. På avdelningarna finns det gymredskap och rehabiliterande konsolspel. På den täckta innergården är det lätt att ta sig en nypa frisk luft.   

Rehabilitering är vår gemensamma sak

All rehabilitering styrs av patientens behov och de tillsammans överenskomna målen. På sjukhuset strävar både patienten och personalen mot detta mål.

Inom den ledda rehabiliteringen fokuserar vi på rehabilitering i grupp.  Rehabiliteringen leds av både sjukskötare och terapeuter.

De närståendes stödjande roll är viktig vid rehabiliteringen.  Sjukhusets personal ger gärna de närstående anvisningar om hur de kan stöda rehabiliteringen.

Rehabiliteringen fortsätter vid behov hemma

Vi rehabiliterar patienterna så att de kan återvända hem genast när hälsotillståndet medger. När patienten flyttar hem ser sjukhusets personal till att det är säkert för patienten och att patienten vid behov får hjälp att klara sig hemma.

Rehabiliteringen fortsätter hemma hos patienten. Sjukhuspersonal och närvårdare i hemvården stödjer vid behov rehabilitering i hemmet.