I Omaolo kan du påbörja användningen av många offentliga social-och hälsotjänster snabbt och enkelt – fast från hemmasoffan. Från Omaolo får du rekommendationer som passar för din situation, som baserar sig på vetenskapliga undersökningar och nationella kriterier. Du kan bedöma ett enskilt symtom eller hälsobesvär. Du får anvisningar över hur du ska handla baserat på dina svar. Omaolo förenar dig vid behov med vårdpersonalen och med tidsbokningen i ditt eget området.

Av de 16 symtombedömningarna av Omaolo används följande fem symtombedömningar i Esbo:

  • Ländryggssmärta eller -skada
  • Symtombedömning för coronavirusinfektion
  • Misstanke om könssjukdom
  • Varig sekretion, ökad tårvätskebildning eller rodnad i ögat
  • Urinvägsinfektion