Undantagsmeddelande inom Tandvårdens om tidsbokning för brådskande vård i webbtjänsterna/på webben

På grund av den nuvarande och snabbt försämrade coronasituationen har vi varit tvungna att stänga tidsbokningen för brådskande vård (jour) i våra webbtjänster tills vidare.

Vår kundservice betjänar enligt följande:

Tidsbokningen för den brådskande vårdens vardagsjour på tfn 09 8163 5900 vardagar kl. 7–16.

Tidsbokningen för icke-brådskande vård betjänar dig vardagar kl. 7.45–16 på tfn 09 8163 0300.

Mer information om tidsbokning(extern länk) och tandvårdens jour(extern länk) hittar du på vår webbplats.