Tandvårdens servicebeskrivning

Tjänster  för olika åldrar och olika livssituationer(extern länk)

Till tandvårdens tjänster som föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen:

 • följa munhälsovården hos befolkningen
 • ge hälsorådgivning och utföra hälsoundersökningar
 • undersöka, förebygga och behandla munsjukdomar och hänvisa till ytterligare undersökningar och fortsatt vård
 • i ett tidigt skede upptäcka behovet av stöd och undersökningar

 

Esbo stad ordnar tandvård som egen tjänst, med stöd av servicesedel och som köpta tjänster samt samarbetar med den specialiserade sjukvården, den övriga hälsovården och socialvården.

Icke-brådskande tandvård

Exempel på situationer som inte kräver brådskande vård

 • Lindrig smärta som går över med värkmedicin
 • Ilningar i tanden vid kallt och varmt
 • Spricka i tand eller plomb, utan smärta, feber, svullnad, problem att svälja, andningssvårigheter, svårigheter att öppna munnen eller blödning

Du kan boka tid för icke-brådskande tandvård via vår kundtjänst. Om du har en vårdplan kan du boka tid på webben när ett besök enligt vårdplanen blir aktuellt.

Genom en individuell vårdplan som bygger på en omsorgsfull undersökning av munnen och genom regelbunden egenvård kan du upprätthålla munhälsan så, att du vet när är det är dags för nästa besök. Om du har tillfälliga vårdbehov utanför vårdplanen (till exempel en spricka i tanden) kan du alltid kontakta vår kundtjänst – vi hjälper dig gärna. 

Patienter ska få en tid för icke-brådskande munhälsovård inom tre månader eller senast inom sex månader om det anses att patientens hälsa inte äventyras av detta.

Kommuner eller sjukvårdsdistrikt måste med högst fyra månaders mellanrum på webben publicera information om väntetiderna till icke-brådskande vård. Information om väntetiderna inom icke-brådskande vård i Esbo(extern länk) hittar du också på vår webbplats. Dessutom publiceras med sex månaders mellanrum THL:s rapport om tillgången till vård inom primärvården (på finska)(extern länk)

Brådskande tandvård

Med brådskande vård avses vård som inte kan flyttas fram utan att sjukdomen eller skadan förvärras.  

Patienter som kräver brådskande vård behandlas på vardagar på jourmottagningen i Esbo sjukhus. Kvällar, veckoslut och vardagshelger är hela huvudstadsregionens jour koncentrerad till Helsingfors.

Hur brådskande vårdbehovet är bedöms alltid i telefon. 

Symtom som kräver brådskande vård

 • Svullnad med feber
 • Svårigheter att öppna och stänga munnen
 • Andnöd
 • Svårigheter att svälja
 • Skador eller olyckor som berör mun eller käkar
 • Blödning till exempel efter att en tand avlägsnats, om blödningen inte upphör efter 45–60 minuters behandling med kompressionsförband.
 • Smärta eller värk som värkmedicin inte lindrar
 • Smärtan pågår länge och hindrar dig från att sova
 • Spricka i tand och dessutom något av de ovannämnda symtomen
 • Speciellt störande sprickningar i tänder eller plomber
 • Olycksfall

Alla brådskande problem som gäller fasta och löstagbara tandställningar sköter vi på vardagar inom tandregleringens jour, dit du kan boka en tid via vår kundtjänst.

Tandvårdens jour(extern länk)

HUS jour för munsjukdomar(extern länk)

 

Felaktigt bett och tandreglering

I samband med tandkontrollerna kontrolleras också bettet. Vid behov hänvisas du till en specialisttandläkare som bedömer hur svårt problemet är, om du behöver tandreglering, och speciellt för barnpatienters del när tandregleringen ska inledas.

Videomottagning inom munhälsovården

Alltid behöver du inte komma till platsen – videomottagning är ett informationssäkert sätt att få hjälp eller råd. Videomottagningen ska göra det lättare och snabbare att sköta ärenden.

Just nu erbjuder vi videomottagning som alternativ för följande tjänster:

 • Regelbunden undersökning av 1- och 3-åringar
 • Hälsorådgivning för familjer som väntar sitt första barn

Bilddiagnostik

Bilddiagnostik för Esboborna produceras av HUS-Bilddiagnostik. Du behöver remiss av en tandläkare för undersökningar. 

På HUS webbplats hittar du information om laboratorieundersökningar och bilddiagnostik(extern länk). På webbplatsen hittar du också HUS patientanvisningar och information om kundtjänst och tidsbokning.