Vem betjänas av tandvården i Esbo?

Tandvården sköter munhälsan hos alla invånare.

Esbobor

Tandvården i Esbo erbjuder tjänster för Esbobor i alla åldrar och för dem som valt Esbo som den ort där de får vård.

Om din hemkommun är någon annan än Esbo eller om du inte överfört dina hälsocentralstjänster till Esbo, behöver du ett intyg över rätt till vård. 

Om du behöver jourvård, det vill säga brådskande sjukvård, har du alltid rätt till vård oberoende av vilket land du kommer från eller vilken din hemkommun är. Med brådskande vård avses vård som inte kan flyttas fram utan att sjukdomen eller skadan förvärras.

Tjänster för olika åldrar

Esbobor i alla åldrar har rätt att ta del av tjänsterna inom stadens munhälsovård.

Rätt att få vård

Om du har en hemkommun i Finland har du rätt att ta del av alla hälsovårdstjänster som din hemkommun erbjuder. 

Om du behöver jourvård, det vill säga brådskande sjukvård, har du alltid rätt till vård oberoende av vilket land du kommer från eller vilken din hemkommun är. Med brådskande vård avses vård som inte kan flyttas fram utan att sjukdomen eller skadan förvärras.  

En person som inte har en hemkommun i Finland kan ändå ha rätt till hälsovårdstjänster, till exempel med utgångspunkt i att hen jobbar i Finland. I så fall ska personen bevisa att hen har rätt till vård med FPA:s intyg över rätt till vård(extern länk), som visar hur omfattande rätt att få vård hen har.

En person som kommit från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz kan få medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland med ett europeiskt sjukvårdskort. 

Vuxna asylsökande har rätt till brådskande sjukvård och dessutom till nödvändig hälso- och sjukvård, såsom mödrarådgivning. Minderåriga asylsökande får samma hälso- och sjukvårdstjänster som övriga invånare i kommunen. Hälsovård för asylsökande ordnas också av förläggningarna i samarbete med olika tjänsteproducenter. 

Flyktingar har rätt att få samma hälso- och sjukvårdstjänster som övriga kommuninvånare. 

För invandrare ordnas hälso- och sjukvårdstjänster där experter på integration och specialfrågor för invandrare arbetar i ett mångprofessionellt samarbete. Till dessa tjänster kan man söka sig via hälsocentralen. Invandrare har också rätt att få hjälp med tolkning på mottagningarna. 

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr från Ukraina på grund av kriget så att de snabbt kan få temporärt skydd. Det lönar sig för personer som flytt från Ukraina att ansöka om tillfälligt skydd. En ansökan om tillfälligt skydd behandlas betydligt snabbare än en asylansökan. Social- och hälsovårdstjänster för personer som söker asyl och personer som får tillfälligt skydd fås på förläggningen.

För dig som kommer till Esbo från Ukraina(extern länk)

Ge fullmakt åt en annan person att använda hälso- och sjukvårdens e-tjänster på dina vägnar

Om du har svårt att själv använda e-tjänster kan du ge fullmakt åt en annan person att använda hälso- och sjukvårdens e-tjänster på dina vägnar.

Fullmakten ger du på blanketten, samtycke till att använda e-tjänster på en annan persons vägnar(extern länk).

På blanketten ger du fullmakt åt en person som du litar på att använda Esbo stads hälso- och sjukvårds e-tjänster på dina vägnar. Fullmakten gäller följande e-tjänster:

  • Hälso- och sjukvårdens tidsbokning (munhälsovård, mödra- och barnavårdsrådgivning, elev- och studerandehälsovård, hälsostationerna)
  • Egenvård och Hälsomappen
  • Blanketter för förhandsuppgifter
  • Sms-påminnelser

 

Lämna personligen in den undertecknade blanketten till en av stadens enheter inom hälso- och sjukvård (till exempel till hälsostationen, mödra- och barnrådgivningen, skol- och studerandehälsovården eller tandkliniken) som för in uppgifterna i fullmakten i patientregistret. Fullmakten kan gälla för en viss tid eller tillsvidare. Du kan återkalla fullmakten genom att lämna in en blankett om det till Esbo stads hälso- och sjukvård.

 

ATT SKÖTA ÄRENDEN INOM MUNHÄLSOVÅRDEN PÅ EN ANNAN PERSONS VÄGNAR OCKSÅ I ANDRA TJÄNSTER ÄN E-TJÄNSTER 

Om du vill att en annan person ska sköta ärenden på dina vägnar också då det gäller andra än e-tjänster är det möjligt inom munhälsovården. Du kan ge en annan person rätt att sköta ärenden på dina vägnar genom att fylla i blanketten Fullmakt för att sköta ärenden på en annan persons vägnar inom munhälsovården(extern länk). Blanketten ska lämnas in personligen till en av Esbo stads enheter för munhälsovård. Vill du att en annan person ska få sköta ärenden på dina vägnar inom e-tjänster ska du använda en annan blankett.

Inom munhälsovården kan du ge tillåtelse för en annan person att sköta ärenden på dina vägnar också i andra än e-tjänster. Då ska du fylla i blanketten Fullmakt för att sköta ärenden på en annans vägnar inom munhälsovården.(extern länk)

Registrering av uppgifter om klienten

Klienters och patienters uppgifter registreras i olika personregister inom Esbos social- och hälsovårdstjänster i den mån som det är nödvändigt för att sköta ärendena.