Vardagar (8-16) i Esbo sjukhus Tidsbokning för brådskande tandvård tfn 09 816 35900, vardagar kl. 7-16. På webben kan du också boka tid för vuxna på vardagsjouren https://espoo.terveytesi.fi/home/#/login Brådskande första hjälpen under vardagar i Esbo betjänar i Esbo sjukhus och har öppet vardagar kl. 8-16. Kvällar (16-21), veckoslut (9-21) och helger (9-21) på Parksjukhuset. Jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid är avsedd för alla våra patienter som behöver brådskande vård. Utanför tjänstetid betjänar jourverksamheten för munhälsovård invånare i kommunerna i huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda) samt i Kyrkslätt, Sibbo, Kervo och Borgå under vardagskvällar samt på lördagar, söndagar och helgdagar. Patienten uppmanas ringa tidsbokningsnumret innan jourbesöket. Hur brådskande vård-behovet är bedöms per telefon. Du kan boka tid till Primärvårdsjouren på telefonnumret 09 471 71110. Tidsbokningen är öppen vardagar kl. 14-21 lördagar, söndagar och helgdagar kl. 8-21 Kvälls- och helgjouren för munsjukdomar finns på Parksjukhuset. Jouren betjänar på Parksjukhuset: vardagskvällar kl. 16-21 lördagar, söndagar och helgdagar kl. 9-21 Besöksadressen är Stenbäcksgatan 11, Helsingfors Nätter (21-8) på Tölö olycksfallsstation Ring jourhjälpen 116117 innan du kommer till nattjouren så kan vi bedöma hur brådskande vård du behöver. På nattjouren vårdas endast patienter som behöver omedelbar vård och som på medicinska grunder inte kan vänta till följande morgon kl. 8. Tandvårdens nattjour kl. 21-8 är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, Helsingfors.

Kontaktuppgifter och tjänster