Tandvård - Hur kan vi hjälpa?

Förutom på tandklinikerna betjänar vi också per telefon och på webben. Tidsbokning för icke-brådskande tandvård tfn 09 816 30300. Tidsbokning för brådskande tandvård tfn 09 816 35900. På webben, https://espoo.terveytesi.fi

Tidsbokning

Esbo stadens tandvård betjänar endast med tidsbokning. Tidsbokning sker via en centraliserad telefontjänst, där en yrkesperson inom mun- och tandhälsovård bedömer patientens vårdbehov. Tillgången till vård fastställs utifrån vårdbehovet och hur brådskande det är.

Boka tid per telefon om du är en ny, vuxen kund vid munhälsovården i Esbo eller om du inte sedan tidigare har en individuell vårdplan. På webben kan du boka tid för brådskande vård och till exempel efter att du fått en kallelse till en regelbunden undersökning. 

Vi använder ett återuppringningssystem. Om vi inte kan svara genast, lämna en återuppringningsbegäran så kontaktar vi dig. Vi försöker nå dig två gånger vid behov.

Läs mer om brådskande tandvård(extern länk) och icke-brådskande tandvård(extern länk).

Avbokning och ombokning

Du kan flytta eller avboka tider på webben eller genom att ringa vår kundtjänst.

Du kan avboka en bokad tid dygnet runt genom att lämna ett meddelande till vår kundtjänst på numret 09 816 30300.

Du kan också avboka en vårdtid dygnet runt per sms, tfn 045 739 65839. Skriv i meddelandet namn, födelsedatum och tidpunkt för tiden som avbokas.

Du kan flytta eller avboka tider på webben, medborgarnas hälsovårdstjänst(extern länk),dygnet runt (gäller inte brådskande vård och tandreglering).  Logga in på webbtjänsten med dina bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Tidsbokning och rådgivning för personer med hörselskada(extern länk)

Observera att tider ska avbokas senast föregående dag före kl. 14. För oanvända tider som inte avbokats och sena avbokningar tar vi betalt enligt prislistan.

Tjänster på webben

Du kan sköta din tidsbokning på medborgarnas hälsovårdstjänst(extern länk). Logga in på webbtjänsten med dina bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. 

På webben kan du boka

  • tid för brådskande tandvård eller för akut tandreglering
  • tid enligt din vårdplan om du har en gällande tidsbokningsrätt
  • tider som bygger på kallelse (till exempel regelbundna kontroller)

Ajanvaraus on tehtävä puhelimitse, jos olet Espoon suun terveydenhuollossa uusi aikuinen asiakas tai sinulle ei ole tehty yksilöllistä hoitosuunnitelmaa.

På webben du kan också

  • kontrollera en mottagningstid för dig eller för dina barn under 14 år
  • avboka eller flytta icke-brådskande vårdtider. Kom ihåg att avbokningar ska göras senast föregående dag före kl. 14.
  • fylla i webbformuläret för förhandsuppgifter när du eller ditt under 14 år gamla barn har en bokad tid och du fått ett sms om blanketten

Om du har svårt att själv använda e-tjänster kan du ge fullmakt åt en annan person att använda hälso- och sjukvårdens e-tjänster på dina vägnar.

Tandvårdens blanketter

På den här sidan har vi samlat blanketter som du kan behöva när du utnyttjar tandvårdens tjänster.

Tandvårdens avgifter

Staden tar bland annat ut avgifter för mottagning på hälsostationen, munhälsovård, hemvård, hemsjukvård, boendetjänster, sjukhus- och institutionsvård samt läkarintyg. Tandvårdens avgifter grundar sig på förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Vi skickar fakturan till dig efter ditt besök.

Tandvårdens tjänster räknas in under avgiftstaket, med vissa undantag. Läs mer om avgiftstaket på https://www.espoo.fi/sv/avgiftstak(extern länk)

Kommunal tandvård är gratis för personer under 18 år (med undantag av avgiften för en tandställning som förkommit eller skadats på grund av användning i strid med bruksanvisningen eller på grund av vårdslöshet). Kommunal tandvård är gratis för personer med frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller intyg över att de deltagit i vissa minröjningsuppgifter. Av alla andra uppbärs avgifter för kommunal tandvård. 

En oanvänd mottagningstid som inte avbokats i tid kostar 51,50 euro. Avbokningen ska göras före föregående vardag kl. 14.

Ett besök hos en munhygienist kostar 10,30 euro, ett besök hos tandläkaren kostar 13,30 euro och ett besök på specialtandvård kostar 19,50 euro. Dessutom finns det avgifter för olika åtgärder.

Närmare prisuppgifter ges på tandkliniken. Du kan be om en kostnadskalkyl när vården inleds. När vården tar slut lönar det sig att fråga vad slutsumman blir. Folkpensionsanstalten FPA(extern länk) ersätter cirka 35 procent av kostnaderna för privat tandvård. För kommunal tandvård får du ingen ersättning.

Räkningar och fakturering inom tandvården

Förfrågningar om tandvårdens räkningar och priser

hammashoito.asiakaspalvelukeskus@espoo.fi

tfn 09 816 30400 (system för återuppringning, vardagar kl. 10–14)

Förfrågningar om att betala räkningar och om betalningsarrangemang

talouspalvelut@espoo.fi

tfn 09 816 29500 (vardagar kl. 9–15)

Ta kontakt

Kundtjänst för tandklinikerna, 09 816 30300, betjänar vardagar kl. 7.45–16.

Rådgivning för personer med hörselskada per textmeddelande på tfn 046 877 1170 vardagar kl. 7–16.