Munhälsovårdens servicelöfte

Det som är viktigt för dig är viktigt för oss.

Inom tandvården lovar vi följande:

  • Du får en individuell vårdplan som bygger på en grundlig undersökning och som täcker flera år.
  • Vi uppmuntrar dig genom professionella råd att upprätthålla och vid behov göra ändringar i de vanor som stöder din munhälsa.
  • Du får tag på oss personligen per telefon under kundtjänstens öppettider, men du kan också sköta ärenden på webben dygnet runt.
  • Du får brådskande akutvård alla dagar året om.
  • Barn och unga kallas till munhälsoundersökning.

 

Individuell vårdplan

En vårdplan inleds genom en tandläkarundersökning. Du kan boka tid för en undersökning via tandvårdens kundtjänst. Vårdplanen omfattar en diagnos, vårdbehovet och ett mål, på vilket sätt vården genomförs, eventuell medicinering, arbetsfördelning samt uppföljning och bedömning. I vårdplanen kommer man också överens om vilka saker du själv ska ta hand om. Läkaren fattar beslut om medicinska undersökningar och tar hänsyn till dina åsikter vid planeringen av vården och då beslut om vården fattas. I egenskap av patient har du rätt att få tillräckligt med information om din vård och om risker som hänför sig till den, så att du kan delta i beslut som gäller vården av dig. Du har rätt att framföra önskemål. Du har också rätt att tacka nej till den vård vi erbjuder dig. I din individuella vårdplan definierar vi också hur långt det ska gå mellan undersökningarna, vilket gör det möjligt för dig att boka tid på webben, till tandvård som Esbo stad ordnar som egen tjänst,  stad or  då en undersökning enligt vårdplanen är aktuell.

 

Intressant statistik om tandvården i Esbo

Vill du veta hur många besök som gjordes till tandvården förra månaden eller hur länge folk var tvungna att vänta innan de fick komma till tandläkaren? Här hittar du svar och statistik om tandvården.

Väntetid till tandläkarundersökning (vuxen)

Tabellen nedan visar väntetider till tandläkarundersökning. Väntetiderna är medeltal över två månaders tid som tagits fram genom förfrågningar. Väntetiden anges i tabellen som dygn mellan tidsbokning och mottagning.


 07 / 202206 / 202205 / 202204 / 202203 / 202202 / 202201 / 202212 / 202111 / 202110 / 202109 / 202108 / 2021
Esbo stads tandvård, verksamhetsställen99988088979899100607510999

 

Annan intressant statistik om tandvården i Esbo

År 2021 var det över 204 000 besök och nästan 85 000 klienter på tandvårdskliniker i Esbo stad. År 2021 besvarades nästan 150 000 samtal på kundtjänstcentret.