Mun- och tandhälsovården – Tandvård

Syftet med mun- och tandhälsovården är att främja invånarnas munhälsa. En frisk mun är en viktig del av människans hälsa. En god munhälsa bygger på en god egenvård och på en tandvård enligt individuella behov.