Mödrarådgivningen har som mål att stöda och trygga gravida mammors och de ofödda barnens hälsa. Barnrådgivningen stöder hälsa, tillväxt och utveckling hos barn under skolåldern. På mödra- och barnrådgivningen diskuterar vi hela familjens hälsovanor samt de frågor och problem som familjerna tar upp. Det är viktigt att också ta upp svåra saker som belastar familjen. På så sätt kan vi tillsammans med familjen och med övriga tjänster för barnfamiljer i ett så tidigt skede som möjligt komma åt att planera den hjälp och de stödåtgärder familjen kan behöva. På rådgivningsbyrån vaccineras barnet enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Rådgivningstjänsterna utförs i form av olika långa besök på mottagningen, i grupp, som hembesök eller på distans. Boka tiden antingen per telefon eller på webben. På webben kan du boka tid för besöken som infaller då barnet fyller 1 år, 1,5 år, 2 år, 3 år, 5 år och 6 år. För övriga regelbundna besök kan du boka tid per telefon. Den öppna rådgivningens tjänster är avsedda för korta besök på mödra- och barnrådgivningen. Dessa kan till exempel vara uppföljning av barnets vikt eller längd, en vaccinering som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet eller uppföljning av blodtryck eller hemoglobin hos en gravid mamma. På den öppna rådgivningen vårdas inte personer som insjuknat oväntat.

Kontaktuppgifter och tjänster