Missfall börjar i allmänhet med en liten blödning som blir större. Blödningen kan innehålla även stora koagulationer. Buksmärta och ryggvärk som liknar menstruationssmärta är vanliga.

Missfall som sker i början av graviditeten behandlas vanligen vid Kvinnoklinikens jour för kvinnosjukdomar(extern länk) under tjänstetid.

Endast mödrar som blöder mycket eller har svåra smärtor behöver jourvård under andra tider. Missfallspatienter vårdas vid sjukhusens jourer för kvinnosjukdomarSe anvisningen:(extern länk) HUS Jouren för gravida(extern länk)

Om antalet graviditetsveckor är litet och blödningen inte är riklig och du inte har svåra smärtor, följ med situationen i lugn och ro. Om du är osäker på din situation, kan du ringa rådgivningsbyråns rådgivningsnummer, tfn 09 816 22800, som betjänar vardagar kl. 8.30–14.30. Stanna kvar på linjen tills hälsovårdaren svarar. Hälsovårdaren bedömer i telefonen om du måste uppsöka en läkare eller om det räcker med uppföljning hemma.

Efter missfallet kan du vid behov boka ett rådgivningsbesök för att diskutera saken med hälsovårdaren.

Läs mer:

HUS:(extern länk)Vård av missfall(extern länk)

HUS:(extern länk) Jouren för gravida(extern länk)