Graviditetsdiabetes och sockerbelastning

Under graviditeten screenas mödrarna för graviditetsdiabetes, som är en störning i sockeromsättningen.

Om du som är gravid

  • har haft graviditetsdiabetes under en tidigare graviditet
  • har socker i urinen under den tidiga graviditeten
  • lider av PCOS (polycystiskt ovariesyndrom)
  • har ett BMI som ligger över 35
  • har nära släktingar (föräldrar, syskon, mor- eller farföräldrar) som har diabetes. 

Sockerbelastning rekommenderas i graviditetsvecka 12–16.

Vanligtvis utförs sockerbelastning för alla förstföderskor över 25 år under graviditetsvecka 24–28.

Normalviktiga omföderskor under 40 år samt förstföderskor som är yngre än 25 år testas inte.

Sockerbelastningen utförs i laboratorium och under dem tas sammanlagt tre blodprov. Reservera två timmar för sockerbelastningen.  Resultaten är färdiga följande vardag och du får dem genom att ringa rådgivningens telefontjänst. Om ett enda av de tre värdena är avvikande, får du diagnosen graviditetsdiabetes(extern länk).

Om sockerbelastningen visar avvikande värden bokar rådgivningens tidsbokning dig en tid hos en graviditetsdiabetesskötare. Skötaren berättar närmare om vad graviditetsdiabetes innebär, om hur du följer blodsockret hemma, om en lämplig diet och om eventuell annan behandling.

Innan du besöker diabetesskötarens mottagning ska du föra matdagbok i tre dagar.

Anvisning om uppföljning efter graviditeten om du haft graviditetsdiabetes 

Gå till ett belastningsprov ungefär ett år efter förlossningen. Du får remiss till sockerbelastningsprovet i samband med eftergranskningen. Sockerbelastningsprovet tas i HUS laboratorium inom 6–12 månader efter förlossningen. Boka en tid för sockerbelastningen: huslab.fi(extern länk) eller på tfn 09 4718 6800, vardagar kl. 7.30–15.30. 

Du hittar mer information om hur du ska förbereda dig inför provet på www.huslab.fi:(extern länk)Laboratorieundersökningar(extern länk) 

Provresultatet och anvisningar om fortsatt vård får du på din egen hälsostation. Fråga efter dem i webbtjänsten Hälsomappen, där du kan logga in med dina bankkoder. Du kan också fråga efter resultaten på din hälsostation. 

I fortsättningen tas sockerbelastningsprovet enligt en individuell plan med högst tre års mellanrum. 

Mer information: