Familjeförberedelse

Förutom att följa graviditeten är en av mödravårdsrådgivningens främsta uppgifter att hjälpa familjen att förbereda sig på föräldraskapet. Hos rådgivningen kan du tala öppet om dina känslor och ställa frågor om sådant du undrar över.

Första hälften av graviditeten har redan passerat. Den första tidens känslosvall och eventuella illamående ligger bakom dig som är gravid. När den väntande kvinnans kropp förändras blir graviditeten mer verklig. Kroppen börjar redan vara ganska obekväm och stor, och många krämpor och smärtor gör tillvaron besvärlig. Under den senare hälften av graviditeten är det så småningom dags att börja förbereda sig på förlossningen och på att möta barnet. De sista graviditetsveckorna går ofta långsamt och tankarna kretsar redan kring den kommande tiden med babyn. Väntan belönas när babyn föds. Den kommande förlossningen väcker säkert också många känslor; nyfikenhet, spänning och kanske också rädsla. Det hör till. För en förstföderska är förlossningen något nytt och okänt.

Familjer som väntar sitt första barn kan delta i familjeförberedelse som ordnas i samarbete mellan flera olika aktörer. Familjeförberedelsen ska hjälpa dig att växa in i rollen som förälder, stärka växelverkan mellan föräldrarna och babyn och stärka föräldrarnas parförhållande. Du får också stöd av andra familjer i samma situation och information om hälsan under graviditeten, förlossningen och vården av babyn.

Familjeförberedelsen består av gruppträffar före förlossningen. Träffarna leds av olika experter inom staden och våra samarbetspartner.

Du får information om tid och plats samt hur du ska anmäla dig till familjeförberedelse på mödravårdsrådgivningen.

Bekanta dig också med rådgivningens familjeförberedelsematerial