Den öppna webbrådgivningen

På den öppna webbrådgivningen kan du diskutera frågor du undrar över med en hälsovårdare via videoförbindelse vid en tidpunkt som är lämplig för dig.

Om du funderar över bland annat följande frågor, boka tid vid den öppna webbrådgivningen.

  • Har du eller din partner frågor om graviditet, förlossning eller hur ni ska sköta er baby?
  • Finns det utmaningar med amningen eller vill du diskutera ditt barns matvanor?
  • Behöver du stöd med ett barn i trotsåldern?
  • Sover ni dåligt, håller bebisen eller ett litet större barn er vakna om natten? 
  • Oroar du dig över ditt barns utveckling?
  • Finns det andra bekymmer i din familj som du vill diskutera?

En bokad tid vid den öppna webbrådgivningen ersätter inte den regelbundna hälsokontrollen av ditt barn.

Boka tid elektroniskt på Medborgarnas hälsovårdstjänst(extern länk)

Du kan också boka tid under ett rådgivningsbesök eller på rådgivningsbyråns centraliserade tidsboknings- och rådgivningsnummer 09 816 22800 vardagar kl. 8.30–13.30.