Besök på mödrarådgivningen

Mödrarådgivningen stöder familjer som väntar barn i allt som gäller graviditet och att bli förälder. På besöken till rådgivningsbyrån följer vi hur din graviditet framskrider och diskuterar frågor som gäller din och hela familjens hälsa och välbefinnande.

Hälsovårdaren planerar hälsorådgivningen enligt din familjs individuella behov och samarbetar också med andra tjänsteproducenter (t.ex. med familjearbetet för spädbarnsfamiljer, familjerådgivningen, socialarbetet och den specialiserade sjukvården).

Den tid som reserverats för rådgivningsbesöket varierar mellan 20 och 90 minuter beroende på besöket.

På rådgivningen sköter vi inte barn som insjuknat, men hälsovårdaren kan ge råd per telefon eller på chatten.

Vid rådgivningsbesök

Vid alla rådgivningsbesök diskuterar vi graviditeten, följer ditt fysiska och psykiska välbefinnande och går igenom symtom som är oroväckande med tanke på graviditeten, till exempel om ditt blodtryck stigit, om din hud kliar våldsamt, om du har sammandragningar, ryggproblem eller problem med humöret. På besöken diskuterar vi alltid saker som familjen tar upp.

Vid alla rådgivningsbesök kontrolleras ditt blodtryck och din vikt. Du kan göra det själv på rådgivningsbyråns egenvårdspunkt före mottagningen. Ditt hemoglobinvärde kontrolleras i början av graviditeten och därefter minst två gånger senare under graviditeten. Under början av graviditeten undersöks urinprovet på laboratoriet och därefter vid rådgivningsbyrån. Från och med det omfattande rådgivningsbesöket (graviditetsvecka 14–16) lyssnar vi på fostrets hjärtljud vid varje besök. Vi följer hur din livmoder växer genom att mäta det så kallade SF-måttet (från blygdbenet till livmoderns högsta punkt) från graviditetsvecka 26.

Vid besöken under slutet av graviditeten diskuterar vi hur ni kan förbereda er inför förlossningen och amningen, om att åka till sjukhuset samt bedömer babyns storlek och ställning.

Rådgivningsbesök under graviditeten