Vaccinering på barnrådgivningen

De vacciner som hör till det nationella vaccinationsprogrammet är gratis och barnet kan få dem på barnrådgivningen enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Det är också möjligt att vid behov komma överens om ett individuellt vaccinationsprogram med barnrådgivningen, till exempel om det behövs på grund av familjens utlandsresor. Om barnet missar en vaccinering till exempel på grund av ett missat rådgivningsbesök eller sjukdom, är det möjligt att komplettera vaccinationerna också på den öppna rådgivningen.

Om familjen vill ha vaccinationer som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet behövs ett recept, som kan skrivas ut på den egna hälsostationen.