Rådgivningsbyråernas övriga tjänster och samarbetspartner

På rådgivningsbyråerna kan du också få stöd av amningsexperter, vårdare som specialiserat sig på sängvätning eller förstoppning, sexualrådgivare och handledare inom det multikulturella.Dessutom besöker också flera andra aktörer från staden och organisationer rådgivningsbyråerna och kan hjälpa dig vid till exempel skilsmässa eller om du behöver en socialhandledare. Mer information får du av din hälsovårdare, via chatten eller via rådgivningens telefontjänst.

Du får icke-brådskande vård enligt din vårdplan på en annan ort (till exempel besöken på mödra- och barnrådgivningen enligt vårdplanen) om du gör en anmälan om tillfälligt behov av vård.