Besök på barnrådgivningen

På barnrådgivningen stöder och följer vi tillväxt och utveckling hos barn under skolåldern på ett mångsidigt sätt. Ofta är det viktigare att barnet utvecklas än att det kan vissa saker i en viss ålder.

Rådgivningsbesök

På alla rådgivningsbesök diskuterar vi föräldraskap och frågor som gäller familjens hälsa och välbefinnande. Det kan innebära diskussioner om till exempel familjens resurser och barnuppfostran, kost, motion, dygnsrytm, hur mycket familjen vistas utomhus, olycksfall, relationer, humör, familjevåld eller rusmedel samt familjens ekonomiska situation.

Hälsovårdaren planerar hälsorådgivningen på besöken enligt familjens individuella behov. Barnrådgivningen samarbetar också med andra tjänsteproducenter, såsom familjearbetet, familjerådgivningen, socialarbetet och den specialiserade sjukvården. Under rådgivningsbesöken får barnen de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationsprogram för 0–7-åringar

Den tid som reserverats för rådgivningsbesöket varierar mellan 20 och 120 minuter beroende på besöket. På rådgivningen sköter vi inte barn som insjuknat, men hälsovårdarna kan ge råd per telefon eller på chatten.

Boka tid

Till familjerna skickas ingen separat kallelse till rådgivningsbyrån. Boka tid antingen per telefon eller på webben. På webben kan du boka tid för besöken som infaller då barnet fyller 1 år, 1,5 år, 2 år, 3 år, 5 år och 6 år. För övriga regelbundna besök kan du boka tid per telefon. Tidsbokningsmöjligheten är öppen i tre månader: månaden före barnets födelsemånad, månaden då barnet fyller år och månaden efter barnets födelsemånad.

Rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning betjänar vardagar kl. 8.30–13.30, tfn +358 9 81622800.

Rådgivningsbyråns tidsbokning på webben

På rådgivningsbyråernas chatt kan du ställa frågor av allmän natur, men inte sådant som gäller konfidentiella uppgifter eller kräver att du uppger en personbeteckning. Det är tyvärr inte möjligt att boka eller avboka tider via chatten. Chatten betjänar vardagar kl. 10–13.

Förberedelse inför besöket till rådgivningsbyrån

Videon visar hur det lönar sig att förbereda sig inför ett rådgivningsbesök (på finska).

Rådgivningsbesök för barn under 1 år

I detta avsnitt berättas om rådgivningsbesöken efter förlossningen.

Rådgivningsbesök för 1–6-åringar

Barnrådgivningen stöder barnets tillväxt och utveckling fram till skolåldern.