Mödra- och barnrådgivningar

Mödra- och barnrådgivningens arbete är förebyggande och hälsofrämjande. Mödrarådgivningen har som mål att stöda och trygga gravida mammors och de ofödda barnens hälsa. Barnrådgivningen stöder hälsa, tillväxt och utveckling hos barn under skolåldern. På rådgivningen diskuterar vi hur hela familjen mår samt de frågor som familjen tar upp.