Mödra- och barnrådgivningar

Mödra- och barnrådgivningen är förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Våra tjänster är frivilliga och gratis för familjerna. Mödrarådgivningen har som mål att stöda och trygga gravida mammors och de ofödda barnens hälsa. Barnrådgivningen stöder hälsa, tillväxt och utveckling hos barn under skolåldern.