Missnöje med vård eller service

Ge i första hand respons genom att diskutera ärendet på den vårdplats eller serviceplats som responsen gäller.

Du kan också lämna respons genom vårt system för feedback(extern länk). Använd inte systemet om ditt meddelande innehåller detaljer som gäller din vård eller ditt klientskap.  

Om du är missnöjd med den service den vård eller det bemötande du fått, kan du lämna in en anmärkning till verksamhetsenhetens ansvarsperson eller lämna in ett klagomål till den övervakande myndigheten. Inom socialvården kan du dessutom begära omprövning av det beslut du fått. För patientskador kan du ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen.