Inskrivning på Esbo sjukhus

Patienterna kommer till Esbo sjukhus med läkarremiss eller med hänvisning från en jour.

När du kommer till sjukhuset, ta med dig:

  • ditt sjukförsäkringskort (FPA-kortet)
  • en aktuell lista över din medicinering
  • en lista över allergier och diet
  • kontaktuppgifter till en närstående
  • tandborste och andra redskap för den personliga hygienen
  • lämpliga inneskor
  • hjälpmedel som du rör dig med, såsom käpp, rollator eller rullstol
  • glasögon och hörapparat
  • egen mobiltelefon med laddare

Har patienten inte allting med sig, kan en närstående hämta saker hemifrån senare.

Det är bäst att lämnar värdeföremål och större penningsummor hemma.