Hemflyttning från Esbo sjukhus

Vid hemflyttningen får patienten får med sig en lista över medicineringen, recept på medicinerna och nödvändiga hjälpmedel. 

Hemflyttningen sker under planerade former i samarbete mellan sjukhuset, hemvården och  seniorrådgivningen och servicehänvisningen Nestor. Redan då patienten kommer till sjukhuset gör vårdpersonalen en preliminär uppskattning av när patienten kan flytta hem igen.   Planen för hemflyttningen görs 2–3 dygn före hemflyttningen.

När patienten flyttar hem ser sjukhusets personal till att det är säkert för patienten. Vid behov besöker en sjukvårdare från hemflyttningsteamet patienten på sjukhusets avdelning för att utreda om patienten behöver stöd för att kunna bo hemma. Om patienten behöver hjälp i hemmet kontaktar hemflyttningsteamet hemvården och drar försorg om att patienten får det stöd som behövs i hemmet.  Rehabiliteringen kan under vissa förutsättningar fortsätta i hemmet.

Hemflyttningsteamet hjälper om patienten behöver hjälp med att flytta hem.  Teamet erbjuder kortvarig hjälp under de två-tre första dygnen efter att klienten kommit hem från sjukhuset.