Hälsovårdtjänster på en annan ort

Du kan få tjänster enligt din vårdplan på en ort där du vistas längre tider på grund av till exempel arbete eller semester eller hos en nära anhörig. Det här gäller bland annat kontrollbesök för patienter med blodförtunnande medicinering och reumapatienter, frakturkontroller och medicininjektioner.

Rätten till tjänster på en annan ort tillämpas inte i huvudstadsregionen. Om du har valt en hälsostation i Helsingfors kan Esbo inte vara din andra ort. Om du däremot har valt en hälsostation till exempel i Kalajoki där du har sommarstuga kan Esbo vara din andra ort.

Tillfällig vård på en annan ort

Fyll i anmälan om tillfälligt behov av vård på en annan ort(extern länk). Skicka anmälan enligt anvisningarna i blanketten både till hälsostationen på den andra orten och till din hemkommun senast tre veckor före det första besöket. Om du inte har gjort en anmälan kan orten inte erbjuda vård och Esbo stad svarar inte för de faktiska kostnaderna för vården.

Brådskande vård

Du får akut vård var som helst i Finland.

Kontrollbesök för långtidssjuka på en annan ort

Ta med dig vårdplanen från din hälsostation när du åker till den andra orten. Genom att visa den kan du gå på kontroller på ortens hälsostation. Du ska meddela om vårdbehovet senast tre veckor före ditt första kontrollbesök.

Om du inte har tillgång till din vårdplan, kontakta din egen hälsostation. Hälsostationen överväger om din sjukdom kräver kontrollbesök på den andra orten. Om så är fallet, får du tillstånd att anlita hälsovården på den andra orten.

Exempel på långtidssjukdomar som kan kräva kontrollbesök under en lång vistelse på en annan ort

Patienter med blodförtunnande medicinering

Din vård ska vara i balans och INR-värdet på en lämplig nivå innan du åker till en annan ort. Be din hälsostation om en uppföljningsblankett för blodförtunnande vård med vårdens orsak och längd, målnivå, medicindosering för Marevan samt tidigare resultat av INR-undersökningar. Med hjälp av dessa uppgifter kan den andra hälsostationen erbjuda dig lämplig vård.

Reumapatienter

Många mediciner mot reumatism kräver regelbundna laboratoriekontroller. Nödvändiga undersökningar och tidpunkter för dessa samt medicinering framkommer ur din vårdplan, med hjälp av vilken du kan få de tjänster du behöver på en annan ort.

Andra sjukdomar

Kontrollbesök vid blodsjukdomar och benbrott, injektioner av läkemedel, sårbehandlingar osv.