Hälsoundersökning inför uppbåd

Du kan boka tid för undersökning hos hälsovårdaren i din läroanstalt eller vid studerandehälsovårdens centraliserade verksamhetsställe. Det centraliserade verksamhetsstället betjänar dig oberoende av vilken läroanstalt du studerar vid.

Om du inte är studerande, ska du boka tid vid studerandehälsovårdens centraliserade verksamhetsställe. Om du bor i Esbo men studerar inte vid en läroanstalt i Esbo, görs hälsoundersökning inför uppbåd i regel vid din egen läroanstalt. Men om du vill komma till oss för hälsoundersökningen inför uppbåd, boka tid för undersökningen vid studerandehälsovårdens centraliserade verksamhetsställe.

Så här bokar du tid för hälsoundersökningen

Skol- och studerandehälsovårdens centraliserade verksamhetsställe finns i Esbo centrum.

Hälsoundersökningen

I hälsoundersökningen ingår hälsovårdarmottagning (30 minuter) och läkarmottagning (30 minuter).

Ta med dig

  • Försvarsmaktens blankett för förhandsinformation, som ska vara ifylld på förhand
  • identitetsbevis
  • glasögon, om du använder sådana, du får inte ha kontaktlinser i ögonen när du kommer till undersökningen
  • sådana läkarutlåtanden och uppgifter om undersökningar och behandlingar som du tror kan påverka fullgörandet av beväringstjänsten.

Du måste vara helt frisk när du kommer till undersökningen.